कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.कोठा नं.पदनामथरमहाशाखा/शाखाकार्यालय टेलिफोन नं.एक्स्टेन्सन नं.सम्पर्क नं.Email
३३२सचिव४२११६३११२८
३२७सह-सचिवप्रशासन, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा४२११५३८११९
३०६उपसचिव(कानून)श्री कोमलबहादुर खत्रीकानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा१४१९८५१०१९३९९kckomalbahadur@yahoo.com
३०३उपसचिवश्री ईश्वर कुमार गिरीआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा९८४००६०३२१ikgiri2006@gmail.com
३०८उपसचिवश्री नोख बहादुर बस्यालबजार विश्लेषण शाखा१३७९८४१८१२७५६nokhbahadur@gmail.com
३२२नीति योजना तथा अनुगमन शाखा४२११४४१
३२३उपसचिवश्री प्रेम प्रसाद आचार्यप्रशासन शाखा१०६९८४००६९७५३acharyaprempd1@gmail.com
उपसचिवश्री लवराज जोशीआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा९८५११७८०६७labaraj_joshi@hotmail.com
३३४उपसचिवश्री उर्मिला के.सी.संस्थान शाखा२२१९८४१३५३९५३kcurmila2@gmail.com
१०३०५उपसचिव(लेखा)श्री दिल कुमार खड्काआर्थिक प्रशासन शाखा१४३९८५११३१६५२dilkhotang@gmail.com
११३०५लेखा अधिकृतश्री अनिता थापाआर्थिक प्रशासन शाखा१३४९८४१९८७७८०anitathapaaa@yahoo.com
१२३०६शाखा अधिकृतश्री श्रीराम प्रसाद भट्टकानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा१४१९८४३२७६७७६Shreeram_org@yahoo.com
१३३०३शाखा अधिकृतश्री गोविन्द प्रसाद लुइटेलआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा१४५९८४१४०००७७govilui@yahoo.com
१४३२८माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय
१५३२५शाखा अधिकृतश्री अम्विका राईनीति योजना तथा अनुगमन शाखा११०९८४३४१४२४८binachamling@gmail.com
१६३१८शाखा अधिकृतश्री ओमप्रसाद पाण्डेजिन्सी शाखा१२९९८४७७४२७७१ompandey870@gmail.com
१७३०३शाखा अधिकृतश्री कपिलप्रसाद रेग्मीआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा१४५९८४५५१०८१८
१८३३२शाखा अधिकृतश्री दिनेश त्रिपाठीश्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय१२५९८४१२९५५४१wrotetodinesh@gmail.com
१९३२६शाखा अधिकृतश्री सुभाष चापागाईंप्रशासन शाखा१११९८४१२३४५१९schapagain2000@yahoo.com
२०३२५शाखा अधिकृतश्री योगराज अर्यालनीति योजना तथा अनुगमन शाखा११०९८४१४०१९८९aryalyograj@gmail.com
२१३२६शाखा अधिकृतश्री प्रकाश अधिकारीप्रशासन शाखा१११९८५११३५८२७prakashadhikari2037@gmail.com
२२३०८शाखा अधिकृतश्री कल्पना दाहालबजार विश्लेषण शाखा१३९९८६३६३२५८५officerkalpana3@gmail.com
२३३३८शाखा अधिकृतश्री सविता अधिकारी लामिछानेसंस्थान शाखा१२०९८४९२१५५९२sabita.adhi001@gmail.com
२४३०३शाखा अधिकृतश्री निशा थापा राउतआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा१४५९८५१२९२०४५purbelinani09@gmail.com
२५३२६शाखा अधिकृतश्री निराज शर्माप्रशासन शाखा१११९८५२०६१४४४sharmniraj@gmail.com
२६३०७शाखा अधिकृतश्री रोशन राईबजार विश्लेषण शाखा१९३९८४१३६१७४३roshanarai755@yahoo.com
२७३३८शाखा अधिकृतश्री शकुन्तला राईसंस्थान शाखा२२१९८४९४६२६५६shakun2068@gmail.com
२८३०७तथ्याङ्क अधिकृतश्री भोला प्रसाद रोकाबजार विश्लेषण शाखा१३९९८४१७२१९१३bholaroka@gmail.com
२९३२७नायव सुब्बाश्री सकुन्तला शर्मामाननीय राज्यमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय११३९८४१५९७५४६sakusa77@gmail.com
३०३०५लेखापालश्री गौरी पौडेलआर्थिक प्रशासन शाखा१३४९८६०६६७९३०gauripaudel44100@yahoo.com
३१३०८टानासुश्री विकास महर्जनजिन्सी शाखा१३९९८४१६५१८०८mjbk2011@gmail.com
३२३३२कम्प्युटर अपरेटरश्री तारा रिजालश्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय१२५९८४३३३९६२८rijaltararijal@gmail.com
३३३२७कम्प्युटर अपरेटरश्री रजनी आचार्यप्रशासन, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा११८९८४१४१४७४१jrajania@gmail.com
३४३२५कम्प्युटर अपरेटरश्री कोपिला लङ्वानीति योजना तथा अनुगमन शाखा११०९८६९३३९४७७longwakopila@gmail.com
३५३२६कम्प्युटर अपरेटरश्री डिसुजा राईप्रशासन शाखा१०९९८४९०७८५७८disujajee@gmail.com
३६३३८कम्प्युटर अपरेटरश्री करुणा विष्‍टमाननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय१२०९८४२०९८१३१bistakaruna@gmail.com
३८ह.स.चा.श्री दिप श्रेष्ठ९८४१७६१७०३
३९ह.स.चा.श्री किश्वर घिमिरे९८६०८६७६७९
४०ह.स.चा.श्री कृष्ण बहादुर थापा९८४१२१७०३०
४१ह.स.चा.श्री गणेश बहादुर खपाङ्गी9841030590
४२का. स.श्री कान्छी श्रेष्‍ठआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा९८४१७०८८४२
४३का. स.श्री प्रकाश कार्कीकानून/आर्थिक प्रशासन शाखा९८४१५१९७७८
४४का. स.श्री छत्र ब. देउवादर्ता चलानी९८४९३२४८७५
४५का. स.श्री कमलराज कंडेलजिन्सी शाखा९८१०१६०१५५
४६का. स.श्री वसन्त रिमालश्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय९८६०२३३२६४
४७का. स.श्री श्याम कुमार देउजामाननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय९८४१९२७७८२
४८का. स.श्री राजेश धिमालमाननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय९८४९३८६३७६
४९का. स.श्री सुशिलामाया तामाङ्गप्रशासन शाखा९८४१५०५०३३
५०का. स.श्री मुरारी अधिकारीश्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय९८४३८८५०६२
५१कुचिकारश्री उमा नेपालीकूचिकार९८४१७२७१००