कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.कोठा नं.पदनामथरमहाशाखा/शाखाकार्यालय टेलिफोन नं.एक्स्टेन्सन नं.सम्पर्क नं.Email
३३२सचिवश्री प्रेम कुमार राई४२११६३११२८९८५१११००५९premraijee7@gmail.com
३३५सह-सचिवश्री मुकुन्द प्रसाद पौडेलप्रशासन, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा४२११५३८११९९८४१२८२१३९mukundapaudyal@.gov.nepal.com
३२७४२११६४२१०५
३०६उपसचिव(कानून)श्री कोमलबहादुर खत्रीकानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा१४१९८५१०१९३९९kckomalbahadur@yahoo.com
३०३उपसचिवश्री ईश्वर कुमार गिरीआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा९८४००६०३२१ikgiri2006@gmail.com
३०८उपसचिवश्री नोख बहादुर बस्यालबजार विश्लेषण शाखा१३७९८४१८१२७५६nokhbahadur@gmail.com
३२२उपसचिवश्री बाबुराम भुषालनीति योजना तथा अनुगमन शाखा४२११४४१९८४१३५३६८३baburam1@yahoo.com
३२३उपसचिवश्री प्रेम प्रसाद आचार्यप्रशासन शाखा१०६९८४००६९७५३officerprem30@yahoo.com
उपसचिवश्री लवराज जोशीआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा९८५११७८०६७labaraj_joshi@hotmail.com
१०३३४उपसचिवश्री उर्मिला के.सी.संस्थान शाखा२२१९८४१३५३९५३kcurmila2@gmail.com
११३०५उपसचिव(लेखा)श्री दिल कुमार खड्काआर्थिक प्रशासन शाखा१४३९८५११३१६५२dilkhotang@gmail.com
१२३०५लेखा अधिकृतश्री अनिता थापाआर्थिक प्रशासन शाखा१३४९८४१९८७७८०anitathapaaa@yahoo.com
१३३०६शाखा अधिकृतश्री श्रीराम प्रसाद भट्टकानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा१४१९८४३२७६७७६Shreeram_org@yahoo.com
१४३०३शाखा अधिकृतश्री गोविन्द प्रसाद लुइटेलनीति योजना तथा अनुगमन शाखा१४५९८४१४०००७७govilui@yahoo.com
१५३२८शाखा अधिकृतश्री दिनेशनाथ भट्टमाननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय१०४९८४१४०७००३
१६३२५शाखा अधिकृतश्री अम्विका राईनीति योजना तथा अनुगमन शाखा११०९८४३४१४२४८binachamling@gmail.com
१७३१८शाखा अधिकृतश्री ओमप्रसाद पाण्डेजिन्सी शाखा१२९९८४७७४२७७१ompandey870@gmail.com
१८३०३शाखा अधिकृतश्री कपिलप्रसाद रेग्मीआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा१४५९८४५५१०८१८
१९३३२शाखा अधिकृतश्री दिनेश त्रिपाठीश्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय१२५९८४१२९५५४१shuva28@yahoo.com
२०३२६शाखा अधिकृतश्री सुभाष चापागाईंप्रशासन शाखा१११९८४१२३४५१९schapagain2000@yahoo.com
२१३२५शाखा अधिकृतश्री योगराज अर्यालनीति योजना तथा अनुगमन शाखा११०९८४१४०१९८९aryalyograj@gmail.com
२२३२६शाखा अधिकृतश्री प्रकाश अधिकारीप्रशासन शाखा१११९८५११३५८२७prakashahikari2037@gmail.com
२३३०८शाखा अधिकृतश्री कल्पना दाहालबजार विश्लेषण शाखा१३९९८६३६३२५८५
२४३३८शाखा अधिकृतश्री सविता अधिकारी लामिछानेसंस्थान शाखा१२०९८४९२१५५९२sabita.adhi001@gmail.com
२५३०३शाखा अधिकृतश्री निशा थापा राउतआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा१४५९८५१२९२०४५purbelinani09@gmail.com
२६३२६शाखा अधिकृतश्री निराज शर्माप्रशासन शाखा१११९८५२०६१४४४sharmniraj@gmail.com
२७३०७शाखा अधिकृतश्री रोशन राईबजार विश्लेषण शाखा१९३९८४१३६१७४३roshanarai755@yahoo.com
२८३०७तथ्याङ्क अधिकृतश्री भोला प्रसाद रोकाबजार विश्लेषण शाखा१३९९८४१७२१९१३bholaroka@gmail.com
२९३२७नायव सुब्बाश्री सकुन्तला शर्माआपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा११३९८४१५९७५४६sakusa77@gmail.com
३०३०५लेखापालश्री गौरी पौडेलआर्थिक प्रशासन शाखा१३४९८६०६६७९३०gauripaudel44100@yahoo.com
३१३०८टानासुश्री विकास महर्जनबजार विश्लेषण शाखा१३९९८४१६५१८०८mjbk2011@gmail.com
३२३३२कम्प्युटर अपरेटरश्री तारा रिजालश्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय१२५९८४३३३९६२८rijaltararijal@gmail.com
३३३३५कम्प्युटर अपरेटरश्री रजनी आचार्यप्रशासन, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा११८९८४१४१४७४१jrajania@gmail.com
३४३२५कम्प्युटर अपरेटरश्री कोपिला लङ्वानीति योजना तथा अनुगमन शाखा११०९८४१९३३१५१langwakopila@gmail.com
३५३२६कम्प्युटर अपरेटरश्री डिसुजा राईप्रशासन शाखा१०९९८४९०७८५७८disujajee@gmail.com
३६ह.स.चा.श्री लिला बहादुर कुमाल९८४७८२८६८६ ९८०६२७१८००
३७ह.स.चा.श्री दिप श्रेष्ठ९८४१७६१७०३
३८ह.स.चा.श्री किश्वर घिमिरे९८६०८६७६७९
३९ह.स.चा.श्री कृष्ण बहादुर थापा९८४१२१७०३०
४०कार्यालय सहयोगीश्री कान्छी श्रेष्‍ठआपूर्ति बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा९८४१७०८८४२
४१कार्यालय सहयोगीश्री रमेशकुमार कनौजियाप्रशासन शाखा९८४१२३२१०८
४२कार्यालय सहयोगीश्री प्रकाश कार्कीकानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा/ आर्थिक प्रशासन शाखा९८४१५१९७७८
४३कार्यालय सहयोगीश्री छत्र ब. देउवादर्ता चलानी९८४९३२४८७५
४४कार्यालय सहयोगीश्री कमलराज कंडेलजिन्सी शाखा९८४९६१४४७२
४५कार्यालय सहयोगीश्री वसन्त रिमालश्रीमान् सचिवज्यूको सचिवालय९८६०२३३२६४
४६कार्यालय सहयोगीश्री श्याम कुमार देउजामाननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय९८४१९२७७८२
४७कार्यालय सहयोगीश्री राजेश धिमालमाननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय९८४९३८६३७६
४८कार्यालय सहयोगीश्री सुशिलामाया तामाङ्गप्रशासन शाखा९८४१५०५०३३
४९कुचिकारश्री उमा नेपालीकूचिकार९८४१७२७१००