S.NO. File Name Publish Date File Size File Extension Download
1 त्रैमासिक बुल्लेटीन २०७३ श्रावन, भद्र र आश्विन २०७२-९-१२ 2.06 MB PDF डाउनलोड
2 आपूर्ति नीति २०७२-९-१२ 262.66 kB PDF डाउनलोड
3 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ २०७२-९-१२ 130.56 kB PDF डाउनलोड