S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 राहत वितरण विवरण २०७४-५-४ 257.25 kB PDF डाउनलोड
2 राहत वितरण विवरण २०७४-५-२ 423.73 kB PDF डाउनलोड
3 राहत वितरण विवरण २०७४-५-१ 558.86 kB PDF डाउनलोड
4 खाद्यान्न मौज्दात भण्डारण सम्बन्धमा २०७४-४-३० 0.99 MB PDF डाउनलोड
5 सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा २०७४-४-३० 1.81 MB PDF डाउनलोड
6 निजामति सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा हुने निवन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना २०७४-४-२९ 270.34 kB PDF डाउनलोड
7 सूची दर्ता आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७४-३-३० 91.46 kB PDF डाउनलोड
8 सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सूचना २०७४-२-२९ 203.39 kB PDF डाउनलोड
9 सवारी साधन खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७४-१-१५ 80.82 kB PDF डाउनलोड
10 ध्यान आकर्षण सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति २०७३-१२-२२ 149.65 kB PDF डाउनलोड