S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुत्तिका लागि छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७५-१-१२ 935.36 kB PDF डाउनलोड
2 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाईएको सम्बन्धमा २०७४-१२-१४ 581.21 kB PDF डाउनलोड
3 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको) २०७४-१०-६ 240.07 kB JPG डाउनलोड
4 अनलाइन सिटरोल रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना २०७४-७-८ 1.39 MB PDF डाउनलोड
5 कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७४-६-२९ 88.33 kB PDF डाउनलोड
6 राहत वितरण विवरण २०७४-५-१५ 453.69 kB PDF डाउनलोड
7 राहत वितरण विवरण २०७४-५-१२ 455.76 kB PDF डाउनलोड
8 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७४-५-९ 1.21 MB JPG डाउनलोड
9 राहत वितरण विवरण २०७४-५-६ 463.01 kB PDF डाउनलोड
10 राहत वितरण विवरण २०७४-५-५ 185.31 kB PDF डाउनलोड