रिसेट

S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 बजार अनुगमनको संक्षिप्त विवरण सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति २०७३-५-१ 4.63 MB PDF डाउनलोड
2 बजार अनुगमन सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति २०७३-४-३१ 2.95 MB PDF डाउनलोड
3 दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरुको बजार अनुगमन सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति २०७३-४-३० 187.44 kB PDF डाउनलोड