आयोडिन नून

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६९/३/३ को निर्णयानुसार संबत् २०७४ साल असार मसान्तसम्मको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड मार्फत नेपालभर आयोडिनयुक्त नूनको आयात, आपूर्ति तथा विक्री वितरणको व्यवस्था विभिन्न शर्तहरु पालन गर्ने गरी जिम्मा दिइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइएको छ । सो सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना संलग्न छ ।