आपूर्ति बजार अनुगमन नियमन तथा उपभोक्ता जागरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया/अभिमुखीकरण कार्यक्रम