रिसेट

S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 प्रेस विज्ञप्‍ति २०७४-०४-२९ २०७४-४-२९ 4.45 MB PDF डाउनलोड
2 सुपथ मूल्य पसल संचालन सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति २०७४-४-२७ 187.47 kB PDF डाउनलोड
3 सूची दर्ता आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७४-३-३० 91.46 kB PDF डाउनलोड
4 सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सूचना २०७४-२-२९ 203.39 kB PDF डाउनलोड
5 सवारी साधन खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७४-१-१५ 80.82 kB PDF डाउनलोड
6 चिनी आपूर्ति सम्बन्धी विज्ञप्ती २०७३/११/२६ २०७३-१२-२२ 254.50 kB PDF डाउनलोड
7 नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ्ग लि. को महाप्रबन्धक संबन्धमा । २०७३-१२-२२ 447.05 kB PDF डाउनलोड
8 प्रेस विज्ञप्ति २०७३-१२-२२ 600.32 kB PDF डाउनलोड
9 प्रेश विज्ञप्ति – ०७३/०६/१२ २०७३-१२-२२ 650.76 kB PDF डाउनलोड
10 प्रेस विज्ञप्ति – मिति २०७३ असोज ०७ २०७३-१२-२२ 489.40 kB PDF डाउनलोड