रिसेट

S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७४-६-२९ 88.33 kB PDF डाउनलोड
2 राहत वितरण विवरण २०७४-५-१५ 453.69 kB PDF डाउनलोड
3 राहत वितरण विवरण २०७४-५-१२ 455.76 kB PDF डाउनलोड
4 प्रेस विज्ञप्‍ति २०७४-०५-११ २०७४-५-११ 552.47 kB PDF डाउनलोड
5 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७४-५-९ 1.21 MB JPG डाउनलोड
6 राहत वितरण विवरण २०७४-५-६ 463.01 kB PDF डाउनलोड
7 राहत वितरण विवरण २०७४-५-५ 185.31 kB PDF डाउनलोड
8 राहत वितरण विवरण २०७४-५-४ 257.25 kB PDF डाउनलोड
9 राहत वितरण विवरण २०७४-५-२ 423.73 kB PDF डाउनलोड
10 राहत वितरण विवरण २०७४-५-१ 558.86 kB PDF डाउनलोड