रिसेट

S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 प्रेस विज्ञप्‍ति २०७४-०५-११ २०७४-५-११ 552.47 kB PDF डाउनलोड
2 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७४-५-९ 1.21 MB JPG डाउनलोड
3 राहत वितरण विवरण २०७४-५-६ 463.01 kB PDF डाउनलोड
4 राहत वितरण विवरण २०७४-५-५ 185.31 kB PDF डाउनलोड
5 राहत वितरण विवरण २०७४-५-४ 257.25 kB PDF डाउनलोड
6 राहत वितरण विवरण २०७४-५-२ 423.73 kB PDF डाउनलोड
7 राहत वितरण विवरण २०७४-५-१ 558.86 kB PDF डाउनलोड
8 खाद्यान्न मौज्दात भण्डारण सम्बन्धमा २०७४-४-३० 0.99 MB PDF डाउनलोड
9 सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा २०७४-४-३० 1.81 MB PDF डाउनलोड
10 निजामति सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा हुने निवन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना २०७४-४-२९ 270.34 kB PDF डाउनलोड