संस्थाहरु

नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड 

टेकु, काठमाडौँ

फोन:  +977-1-4225799, 4227924, 4244032

फ्याक्स: +977-1-4225151

इमेल: info@nationaltrading.com.np

वेबसाइट: www.nationaltrading.com.np

 

नेपाल खाद्य संस्थान लिमिटेड

भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ

फोन : 977-01-4248883,4248891

फ्याक्स :977-01-4262498

इमेल: khadya@wlink.com.np

वेबसाइट: www.nfc.com.np

 

साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड 

कालिमाटी, काठमाडौँ

फोन : 977-01-4271418 / 4270315

फ्याक्स :977-01-4271704 / 4271395

इमेल : info@stcnepal.com

वेबसाइट: www.stcnepal.com

 

नेपाल आयल निगम लिमिटेड

बबरमहल, काठमाडौँ

फोन: (977-1) 4262780, 4263481, 4263482, 4263485

फ्याक्स: (977-1) 4263499

इमेल: info@nepaloil.com.np

वेबसाइट: www.nepaloil.com.np