वर्ग-संग्रह : सूचना

निजामति सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा हुने निवन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना

निजामति सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा हुने निवन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना Nijamati-price-2074-04-29

सूची दर्ता आह्वान सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालय सूची दर्ता आह्‍वान सम्बन्धी सूचना यस मन्त्रालयको लागि आगामी आ.व. ०७४/०७५ मा आवश्यक पर्ने निम्न अनुसारका कार्यहरु गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को नियम १८ को प्रयोजनको लागि छुट्टा छुट्टै सूची तयार गर्न आवश्यक कागजातहरु (फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर/मूल्य अभिवृद्धी कर दर्ता प्रमाणपत्र, ०७२/०७३ को […]