वर्ग-संग्रह : समाचार

सूची दर्ता आह्वान सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालय सूची दर्ता आह्‍वान सम्बन्धी सूचना यस मन्त्रालयको लागि आगामी आ.व. ०७४/०७५ मा आवश्यक पर्ने निम्न अनुसारका कार्यहरु गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को नियम १८ को प्रयोजनको लागि छुट्टा छुट्टै सूची तयार गर्न आवश्यक कागजातहरु (फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर/मूल्य अभिवृद्धी कर दर्ता प्रमाणपत्र, ०७२/०७३ को […]

सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सूचना

सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सूचनाआपूर्ति मन्त्रालयको सवारी साधनहरु खरीद सम्बन्धी मिति २०७४ जेष्ठ २९ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित सूचना र सो को विस्तृत स्पेशिफिकेशन आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४।२।२९ यस मन्त्रालयलाई देहाय बमोजिमका सवारी साधनहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ८ को […]

नयाँ वर्ष २०७३ को सुअवसरमा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम

मिति २०७२।१२।३० गते माननीय आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनज्यूको समुपस्थितिमा मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यू, सहसचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा नयाँ वर्ष २०७३ को सुअवसरमा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम राखिएको  थियो । सो अवसरमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित भई जनताले महसुस गर्ने गरी कार्य गर्न हुन निर्देशन भएको थियो भने श्रीमान् सचिवज्यूबाट नयाँ वर्षले नयाँ जोश जाँगर पैदा गरोस् […]