सूची दर्ता आह्वान सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालय सूची दर्ता आह्‍वान सम्बन्धी सूचना यस मन्त्रालयको लागि आगामी आ.व. ०७४/०७५ मा आवश्यक पर्ने निम्न अनुसारका कार्यहरु गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को नियम १८ को प्रयोजनको लागि छुट्टा छुट्टै सूची तयार पुरा पढ्नुहोस…

File Name File Size File Type Download
सूची दर्ता आह्वान सम्बन्धी सूचना 91.46 kB PDF डाउनलोड

नयाँ वर्ष २०७३ को सुअवसरमा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम

मिति २०७२।१२।३० गते माननीय आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनज्यूको समुपस्थितिमा मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यू, सहसचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा नयाँ वर्ष २०७३ को सुअवसरमा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम राखिएको  थियो । सो अवसरमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित भई जनताले महसुस गर्ने गरी कार्य पुरा पढ्नुहोस…