कार्यक्षेत्रहरु

आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र

  • आपूर्ति सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन,  अनुगमन र मूल्याङ्कन,
  • आपूर्ति विषयक अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण,
  • अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा नियमन,
  • आपूर्ति सम्बन्धि सार्वजनिक संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन,
  • खाद्य तथा अन्य उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तु सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङकन,
  • पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, प्रशोधन, भण्डारण, आपूर्ति र नियमन,
  • उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण,
  • सिण्डिकेट र कार्टेलिङको नियन्त्रण,
  • आन्तरिक बजार व्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ।