आपूर्ति बजार अनुगमन नियमन तथा उपभोक्ता जागरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया/अभिमुखीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रमको शिर्षक स्थान कार्यक्रम संचालित मिति सहभागी संख्या कार्यक्रमको तस्विरहरु
आपूर्ति बजार अनुगमन नियमन तथा उपभोक्ता जागरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया/अभिमुखीकरण कार्यक्रम टोखा नगरपालिका, काठमाडौं २०७४-०९-१४ ग्यालरी हेर्नुस्

कार्यक्रमको विवरण

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे स्थानीय तहलाई अवगत गराउँदै आगामी दिनमा स्थानीय बजार व्यवस्थापनलार्इ प्रभावकारी बनाउने उदेश्यका साथ आपूर्ति मन्त्रालयद्धारा प्रथम चरणमा काठमाडौ उपत्यका भित्रका विभिन्न १६ वटा नगरपालिकाहरुका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, स्थानीय विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु, उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु, व्यापार संघका प्रतिनिधिहरु र स्थानीय सञ्चारकर्मीहरु लगायतको सहभागितामा मिति 2074/09/14 गतेबाट आपूर्ति बजार अनुगमन नियमन तथा उपभोक्ता जागरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया/अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिदै आएको छ।